כנס התחבורה הציבורית של פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות לשנת 2017

  • 12/06/2017
  • | מאת: Lital Fernandes

עמדת קבלת פנים

בכנס לקחו חלק 200 משתתפים בהם בכירי מפעילי התחבורה הציבורית בישראל, נציגי ממשלה, נציגי ארגוני נוסעים וחברות העוסקות בתחום התחבורה הציבורית. המושבים המקצועיים אפשרו הצגת ידע מקצועי רב ערך לצד הצגת ודיון באתגרים עימם מתמודד הענף. לצדם התאפשר קיום מפגשים בלתי אמצעיים וישירים בין המשתתפים אשר יצרו הזדמנות ליצירת שיתופי פעולה לקידום הענף והחברות העוסקות בו.